Auto Serwis Szymecki  - mechanika pojazdów, klimatyzacja, elektromechanika, diagnostyka
Wszystko czego potrzebuje Twoje auto!

tel. 32 235 15 28

Firma Auto Serwis Szymecki znalazła się w grupie przedsiębiorstw, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektu inwestycyjnego. Pozyskana ze środków unijnych kwota pozwoliła na zakup m.in. nowoczesnej linii diagnostycznej, co w znaczący sposób wpłynęło na wzrost konkurencyjności i innowacyjności naszego przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzebyProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

 

Nazwa Beneficjenta: Auto Serwis Szymecki Tomasz Szymecki 44-190 Knurów ul.Sienkiewicza 30


Tytuł projektu: Zmiana procesu świadczenia usług i poprawa BHP w przedsiębiorstwie Auto Serwis Szymecki z Knurowa

Indetyfikator wniosku dofinansowania: UDA-RPSL.01.02.04-00-753/09-00


Wartość projektu:                              201 000.00 zł netto


Wartość dofinansowania:                    120 600.00 zł netto